LHM Property Group | พฤกษากาญจน์ บ้านชีวา ลาวัลเล่

อัพเดทความคืบหน้าโครงการ ก่อสร้าง บ้านโครงการริเวอร์พาส2 ลาดหญ้า

ทำเลที่ตั้งสถานที่ใกล้เคียงLotus’s ลาดหญ้ารร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีรร.อนุบาลเมฆบัณฑิตม.ราชภัฏกาญจนบุรีรร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรพ.ค่ายสุรสีห์ ที่ตั้งโครงการหมู่บ้านตำบลลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่LHM Property GroupTel: 063-2737772Facebook: LHMPropertyGroupInbox: http://m.me/LHMPropertyGroup/Website: http://www.lhm.co.th/#LHMProperty#บ้านกาญจนบุรี#แอลเอชเอ็มพร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ป#lhmpropertygroup#บ้านชีวา#ProudtobeLhmpropertygroup