LHM Property Group | พฤกษากาญจน์ บ้านชีวา ลาวัลเล่

เขื่อนศรีนครินทร์

-เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ มีวิวที่สวยงาม

-สามารถล่องเรือชมวิวและตกปลาได้

วัดถ้ำเสือ

-วัดที่ตั้งอยู่บนเขา มีวิวที่สวยงาม

-สามารถขึ้นไปชมพระใหญ่และวิวรอบๆ ได้

ถ้ำกระแซ

-เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม สามารถเห็นแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านใต้สะพานรถไฟ

– ถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม และมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2

น้ำตกเอราวัณ

-น้ำตกที่มีความงดงามเป็นพิเศษ มีทั้งหมด 7 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชม – -แต่ละชั้นได้น้ำใสสะอาดและสามารถลงเล่นน้ำได้ในบางชั้น

________________________________________

LHM Property Group

☎ พฤกษากาญจน์: 063-2737772

☎ บ้านชีวา: 062-6044334

☎ ลาวัลเล่: 062-6055115

💻Facebook: LHMPropertyGroup

📥Inbox: http://m.me/LHMPropertyGroup/

🌐Website: http://www.lhm.co.th/

#LHMProperty#บ้านกาญจนบุรี#บ้านราชบุรี#บ้านหัวหิน

#แอลเอชเอ็มพร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ป#lhmpropertygroup

#บ้านพฤกษากาญจน์#บ้านชีวา#บ้านลาวัลเล่#ProudtobeLhmpropertygroup