LHM Property Group | พฤกษากาญจน์ บ้านชีวา ลาวัลเล่

ให้เราช่วยค้นหา บ้านทำเลที่น่าสนใจ

แบบบ้าน

โลเคชั่น

ช่วงราคา

ฟังชั่น

ปิด

ปิด

กำลังจัดเตรียมข้อมูล โลเคชั่น

ปิด

กำลังจัดเตรียมข้อมูล ช่วงราคา

ปิด

กำลังจัดเตรียมข้อมูล ฟังชั่น

PRESTIGE – E (เพรสทิจ)​

พฤกษากาญจน์ เรสซิเด้นซ์ PRESTIGE (เพรสทิจ)

PREMIUM – CS ( พรีเมี่ยม )

พฤกษากาญจน์ เรสซิเด้นซ์ PREMIUM (พรีเมี่ยม)

ELITE – EN (อีลิท)

พฤกษากาญจน์ วินเชสเตอร์ บ้านเดี่ยว ELITE - EN (อีลิท)

ELEGANT – BSE (เอลเลแกนท์)

พฤกษากาญจน์ วินเชสเตอร์ บ้านแฝด ELEGANT - BSE (เอลเลแกนท์)

ELEGANT – BS (เอลเลแกนท์)

พฤกษากาญจน์ วินเชสเตอร์ ELEGANT - BS (เอลเลแกนท์) บ้านเดี่ยว กาญจนบุรี

ESTHETIC – AS (เอสเธทิค)​

พฤกษากาญจน์ วินเชสเตอร์ บ้านเดี่ยว กาญจนบุรี ESTHETIC - AS (เอสเธทิค)​