LHM Property Group

ร่วมสนับสนุนจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567

LHM สนับสนุนเมาไม่ขับ

🏠💦โครงการบ้านชีวา ร่วมสนับสนุนจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 11-20 เมษายน 2567 ณ บริเวณอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเขางู โดยมีเจ้าหน้าที่ อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สายตรวจตำบล และเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ทุกวันตั้งแต่ 08.00 น. – เวลา 24.00 น. กิจกรรมเพื่อประชาชน บริการน้ำดื่มเย็นๆ ช่วยคลายร้อนให้กับผู้ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ สนับสนุนอาหารว่าง ของกินเล่น อิ่มอร่อยคลายหิว ร่วมรณรงค์เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย สนุกสนาน โดยไม่ประมาท อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตอบคำถาม แนะนำเส้นทาง ทีมงานบ้านชีวา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สายตรวจตำบล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 24.00 น. บ้านชีวา มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ #บ้านชีวา … Read more