วันนี้ LHM Property จะมาเสนอไอเดียปรับปรุงบ้าน แต่ไม่ใช่เพื่อความสวยงาม แต่เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก ซึ่งความปลอดภัยของเด็กก็มักจะเริ่มจากพื้นที่เล็กๆภายในบ้าน ดังนั้นเราจะมาจัดเตรียมพื้นที่อยู่อาศัยรอบตัวน้อง และทำความเข้าใจกันถึงข้อควรระวังต่างๆในห้องนอน เพราะอันตรายอาจจะเกิดขึ้นกับลูกๆของคุณภายในบ้านได้ทุกเมื่อ

เป็นห้องที่ใช้เวลาในส่วนนี้เยอะแน่นอน เพราะต้องพักผ่อน เปลี่ยนเสื้อผ้า รวมถึงทานนมและอาหารด้วยซ้ำไป ในส่วนนี้จะมีพวกเรื่องของการจัดพื้นที่สำหรับพักผ่อน จัดบรรยากาศภายในห้อง และเลือกผ้าห่มและหมอน

  • จัดห้องนอนน้องให้อากาศถ่ายเทและหมั่นทำความสะอาดบ่อย ๆ เพื่อไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรีย
  • เด็กควรได้นอนในเปลหรือบนเตียงส่วนตัว (แยกเตียงกับพ่อแม่) เพราะพ่อและแม่อาจทับเด็กบนเตียงได้โดยไม่รู้ตัว

เลือกเตียงที่เหมาะสม เช่น ทำจากวัสดุที่แข็งแรง, ราวกันตกต้องยึดแน่นและมีซี่ราวแนวตั้ง ไม่ใช่แนวนอน และไม่ควรห่างกันเกิน 15 เซนติเมตร, เบาะที่นอนต้องพอดีกับเตียงและไม่มีช่องว่างระหว่างเบาะกับราวกันตก, มุมเสาทั้ง 4 มุมควรเรียบ ไม่มีส่วนนูน

ควรหลีกเลี่ยงการใช้หมอนหรือผ้าห่มที่หนาเกินไป เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ปากและจมูกของเด็ก อาจจะทำให้หายใจลำบาก หรือแม้แต่หายใจไม่ออกได้

  • ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่เป่าลงที่นอนของน้องโดยตรง เพราะเสี่ยงต่อภาวะหลอดลมอักเสบ ปอดบวม เป็นหวัด น้ำมูกไหล ไข้ อีกทั้งยังควรตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้พอดีไม่เย็นจนเกินไป โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมของลูกๆ ควรอยู่ที่ 25-27 องศาเซลเซียส ไม่เย็นเกินไปและช่วยประหยัดด้วย

LHM Property Group
☎Tel: 086 327 9402
💻Facebook: LHMPropertyGroup
📥Inbox: http://m.me/LHMPropertyGroup/
🌐Website: http://www.lhm.co.th/