ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการแพร่ระบาดเริ่มลดน้อยลง แต่ไม่ใช่ว่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะหายไปจากประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนบางแห่งยังมีนโยบายให้บุคลากรหรือพนักงาน มาทำงานที่หน่วยงานสัปดาห์ละ 2 – 3 วัน และยังคงต้องทำงานที่บ้านด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขณะเดินทางมาทำงาน สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางออกไปทำงานนอกบ้าน ไปทำธุระส่วนตัว พบแพทย์ ร้านขายยา ซื้ออาหาร และซื้อสิ่งของต่าง ๆ มาไว้ใช้ภายในครอบครัว บางครั้งเราอาจไม่รู้ตัวว่า สถานที่ที่เราไปนั้น มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แพร่กระจายอยู่บริเวณพื้นที่ที่นั้น ได้แก่ ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ โต๊ะ/เก้าอี้ อ่างล้างมือในห้องน้ำ หรือสิ่งของที่อยู่บริเวณรอบ ๆ ห้องน้ำ ฯลฯ ดังนั้น เมื่อท่านกลับเข้าบ้านควรทำความสะอาดตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไปยังบุคคลในครอบครัว โดยปฏิบัติตัว ดังนี้

  • ล้างมือทันทีที่กลับถึงบ้าน ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือตั้งแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ที่ประตูบ้าน เพื่อลดการติดเชื้อจากการนำมือที่สกปรกไปจับตรงลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ โต๊ะ/เก้าอี้ ราวบันได หรือจับสิ่งของต่าง ๆ

ถอดรองเท้าไว้นอกบ้าน ไม่ใส่รองเท้าเข้าบ้าน หรือถือรองเท้าเข้ามาเก็บในบ้าน ควรหาที่เก็บรองเท้าไว้นอกบ้าน เพื่อลดโอกาสที่รองเท้าจะไปสัมผัสเชื้อโรคหลายคู่

กระเป๋าถือและอุปกรณ์ที่ใช้นอกบ้าน ให้หากล่องเก็บ ก่อนเก็บให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ พึ่งลมให้แห้งแล้วนำเก็บใส่กล่องที่แยกไว้ต่างหาก

ถอดหน้ากากอนามัยทันทีก่อนเข้าบ้าน ให้ถอดหน้ากากอนามัยใส่ถุงพลาสติก ผูกมัดให้มิดชิด และทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ โดยแยกทิ้งจากขยะทั่วไป และถ้าหากสวมหน้ากากผ้าให้รีบถอด และนำไปซัก

กรณีใส่สูท เสื้อคลุม หรือหมวก ให้ถอดออกนอกบ้าน ใส่ถุงพลาสติกแล้วนำไปซักทันที หากยังไม่ซัก ให้นำไปแขวนตากแดดในที่โล่ง ไม่นำเข้ามาในตัวบ้าน

อาบน้ำและสระผมทันที เมื่อเข้ามาในตัวบ้านให้รีบตรงเข้าไปห้องน้ำ ล้างมือและอาบน้ำสระผมทันที ส่วนเสื้อผ้าที่ใส่นำไปซัก อย่าเก็บไว้

  • ไม่สัมผัสตัวกับบุคคลในบ้าน หรือสัตว์เลี้ยงก่อนที่จะทำความสะอาดร่างกาย เวลาเจอคนในบ้านหรือสัตว์เลี้ยงให้อยู่ห่างในระยะ 2 เมตร หากยังไม่ได้ล้างมือและทำความสะอาดร่างกาย

สิ่งที่สำคัญเมื่อกลับเข้าบ้านทุกครั้ง ควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดตัวเองโดยการอาบน้ำและสระผมทันที และทำความสะอาดสิ่งของต่าง ๆ ของตนเองเพื่อป้องกันการนำเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มาแพร่กระจายไปยังบุคคลในครอบครัว เป็นการปฏิบัติตัวตามสุขบัญญัติข้อ 1 คือ การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

Credit กระทรวงสาธารณะสุข

LHM Property Group
☎Tel: 086 352 9639
💻Facebook: LHMPropertyGroup
📥Inbox: http://m.me/LHMPropertyGroup/
🌐Website: http://www.lhm.co.th/