ความซุกซนของหมาแมวในมุมมองคนรักสัตว์อาจจะดูน่ารัก ตราบใดที่ความซุกซนนี้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนทั่วไป เพราะสัตว์เลี้ยงของเราอาจไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน สิ่งที่สำคัญสำหรับคนรักสัตว์คือความรับผิดชอบต่อสังคมรอบข้าง เลี้ยงสัตว์อย่างไร ไม่ให้กระทบกระเทือนเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเห่าหอนเวลากลางคืน ปล่อยสุนัขไล่เห่าไล่กัดคนเดิน หรือปล่อยให้เขาออกไปขับถ่ายในที่สาธารณะโดยไม่เก็บทำความสะอาด รวมถึงการพาสัตว์เลี้ยงไปในที่ห้ามเข้า เช่น ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ศูนย์การค้า ฯลฯ การกระทำของสัตว์ไม่ว่าจะก่อความเสียหาย สร้างความรำคาญ หรือทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย ผู้ที่ได้รับการละเมิดสิทธิ์มีสิทธิทางกฎหมายที่จะเรียกร้องเอาได้

ฉะนั้นคนเลี้ยงสัตว์ควรรู้กฎหมายเหล่านี้ไว้บ้าง

สัตว์เลี้ยงไปสร้าง อันตราย เช่น สุนัขไล่กัด สัตว์ไปวิ่งตัดหน้ารถจนเกิดอุบัติเหตุ
◾ เข้ากฎหมายอาญามาตรา 377 “ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพัง ในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
โทษ : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สัตว์เลี้ยงสร้าง ความเสียหาย เช่น ออกไปขับถ่ายในที่สาธารณะหรือในเขตบ้านคนอื่น กัดทรัพย์สินของคนอื่นได้รับความเสียหาย เป็นต้น
◾ เข้ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 “ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่สัตว์นั้น”
โทษ : เจ้าของต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่เสียหาย

สัตว์เลี้ยงสร้างความ รบกวน รำคาญ เช่น สุนัขเห่าหอนตอนดึก รบกวนการนอนหลับของเพื่อนบ้าน หรือเจ้าของไม่ทำความสะอาดจนส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้าน
◾ เข้ากฎหมายอาญามาตรา 397 “ผู้ใดกระทำการใดๆ ต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอาย เดือดร้อน รำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท”
โทษ : ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

credit: Inside2home

LHM Property Group
☎Tel: 086 352 9639
💻Facebook: LHMPropertyGroup
📥Inbox: http://m.me/LHMPropertyGroup/
🌐Website: http://www.lhm.co.th/