ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ หรือฤกษ์เอาของเข้าบ้าน เป็นฤกษ์สำคัญที่หากเริ่มต้นได้ดีแล้ว นับเป็นสิ่งที่สร้างความมงคลให้กับเจ้าบ้านและผู้อยู่อาศัย สำหรับ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ หรือฤกษ์เอาของเข้าบ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2563 ควรจะกระทำในวันใดบ้างจึงจะดี มาเช็ควันมงคลตามตารางนี้กันได้เลยค่ะ

สามารถทำได้ในวัน
5 ธันวาคม 2563 สามารถนำพระพุทธรูป ของมงคลเข้าบ้านได้
6 ธันวาคม 2563 สามารถนำพระพุทธรูป ของมงคลเข้าบ้านได้
7 ธันวาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
10 ธันวาคม 2563 สามารถทำการได้
14 ธันวาคม 2563 สามารถนำพระพุทธรูป ของมงคลเข้าบ้านได้
19 ธันวาคม 2563 สามารถทำการได้
25 ธันวาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
28 ธันวาคม 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

วันที่ไม่ควรทำ
1 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
2 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
3 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
4 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
8 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
9 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
11 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
12 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
13 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
15 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
16 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
17 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
18 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
20 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
21 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
22 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
23 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
24 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
26 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
27 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
29 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
30 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
31 ธันวาคม 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่

LHM Property Group
☎Tel: 086 352 9639
💻Facebook: LHMPropertyGroup
📥Inbox: http://m.me/LHMPropertyGroup/
🌐Website: http://www.lhm.co.th/