อากาศโลกเราปัจจุบัน ร้อนก็ร้อนมาก หนาวก็หนาวมาก ยิ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย ทำให้เครื่องทำน้ำอุ่นบางเครื่อง ทำได้เพียงแค่เปลี่ยนจากน้ำเย็น เป็นน้ำธรรมดา แต่ทำให้อุ่นไม่ได้ มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย โดยปกติ เครื่องทำน้ำอุ่นในประเทศไทย จะขายอยู่ที่ 3500 Watt / 4500 Watt / 5500 Watt และ 6000 Watt ยิ่งค่าวัตต์แพง ราคาก็ยิ่งแพงตาม การกินไฟก็เยอะตาม ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายตามพื้นที่แต่ละภาคในประเทศไทย

เหตุการณ์ที่ในหน้าหนาว เครื่องทำน้ำอุ่นทำน้ำไม่ร้อนพอ เกิดจากปัจจัย 3 ประการคือ

1.อุณหภูมิของน้ำก่อนเข้าเครื่อง
2.อัตราการไหลของน้ำออกจากเครื่อง
3.และเข้าเครื่อง Watt ของเครื่องทำน้ำอุ่น

ซึ่งหากท่านซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นที่ Watt สูงเกิน 5000 วัตต์ ในประเทศไทยมักไม่พบปัญหาเครื่องทำน้ำอุ่นให้น้ำไม่ร้อน แต่มักจะเกิดกับภูมิประเทศที่อากาศหนาวมาก เช่นบนดอย หรือพื้นที่ภาคเหนือของไทย จะทำให้น้ำที่ออกจากเครื่องนั่นไม่อุ่นเท่าที่ควร หรือบางทีไม่อุ่นเลย

ซึ่งหากท่านซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นที่ Watt สูงเกิน 5000 วัตต์ ในประเทศไทยมักไม่พบปัญหาเครื่องทำน้ำอุ่นให้น้ำไม่ร้อน แต่มักจะเกิดกับภูมิประเทศที่อากาศหนาวมาก เช่นบนดอย หรือพื้นที่ภาคเหนือของไทย จะทำให้น้ำที่ออกจากเครื่องนั่นไม่อุ่นเท่าที่ควร หรือบางทีไม่อุ่นเลย

วิธีการแก้ไข ตั้งแต่รุนแรงมากไปถึงน้อยก็คือ

  1. เปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่น ใช้งานเครื่องที่ Watt สูงกว่า ให้กำลังความร้อนที่ดีกว่า แต่อาจทำให้สิ้นเปรืองเงินมากขึ้น
  2. เปลี่ยนไปใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊ส ที่ให้ความร้อนได้ดีกว่า ปลอดภัยกว่า และประหยัดกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแทน
  3. ลดความแรงของน้ำที่ออกจากเครื่องลงให้เบาๆ เพื่อเพิ่มความร้อนหนุนส่ง หากน้ำแรง จะทำให้น้ำร้อนไม่ทัน เนื่องจากน้ำเดิมเย็น
  4. อาบน้ำในช่วงเย็น และหลีกเลี่ยงการอาบน้ำช่วงกลางคืน หรือหลังพระอาทิตย์ตก

Credit:หจก.เชียงใหม่แอร์แคร์เอ็นจิเนียริ่ง

LHM Property Group
☎Tel: 086 352 9639
💻Facebook: LHMPropertyGroup
📥Inbox: http://m.me/LHMPropertyGroup/
🌐Website: http://www.lhm.co.th/