โบราณว่าโจรปล้นบ้านร้อยครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียว พอมีข่าวเหตุไฟไหม้ทีไร สาเหตุต้นเพลิงก็มักจะเป็น “ไฟฟ้าลัดวงจร” บ่อย ๆ แล้วรู้กันไหมครับว่าไอ้ไฟฟ้าลัดวงจรนี่มันคืออะไรกันแน่ เกิดจากอะไร แล้วเราจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับบ้านของเราเองได้ยังไงบ้าง

ไฟฟ้าลัดวงจร คืออะไร?
ไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit) คือการที่จุด 2 จุดในวงจรไฟฟ้าซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าต่างกันมาแตะหรือสัมผัสกัน หรือมีตัวนำไฟฟ้ามาสัมผัสกันระหว่าง 2 จุดนั้น ทำให้เกิดการถ่ายเทพลังงานจำนวนมาก มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านระหว่าง 2 จุดนั้นเป็นปริมาณมากเมื่อไฟลัดวงจร จะมีความร้อนสูงในจุดที่แตะสัมผัสกัน และอาจเกิดประกายไฟขึ้น ซึ่งถ้าในบริเวณนั้นมีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่ ก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่เหตุไฟไหม้ได้นั้นเอง

เกิดจากอะไรได้บ้าง?
สายไฟชำรุด: เช่น ฉนวนหุ้มสายไฟฉีกขาด เทปพันสายไฟไม่แน่นหนา ไม่สามารถหุ้มลวดทองแดงไว้ได้ทั้งหมด ทำให้จุดต่าง ๆ ในวงจรมาเข้าใกล้กัน สัมผัส หรือเสียดสีกันโดยไม่ตั้งใจ เกิดเป็นการลัดวงจรในที่สุด
เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด: เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เก่าเกินไป หรือส่วนประกอบภายในชำรุด สายไฟภายในตัวเครื่องอาจเสียหายและเกิดลัดวงจรได้
ใช้ปลั๊กแปลง-ปลั๊กพ่วงไม่ถูกวิธี: การใช้ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเสียบใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่หลาย ๆ ชิ้นพร้อมกันกับปลั๊กพ่วงอันเดียว อาจทำให้เกิดไฟลัดวงจรและเกิดประกายไฟ
ใช้สายไฟผิดขนาด: การใช้งานสายไฟที่รองรับปริมาณไฟฟ้าได้น้อยร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ามาก อาจทำให้เกิดความร้อนสูงจนสายไฟหลอมละลาย เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาได้

แล้วเราจะป้องกันได้อย่างไร?
ระมัดระวังสายไฟเก่า หากพบว่าสายไฟภายในบ้านเก่า กรอบ หรือมีรอยฉีกขาด ห้ามใช้งานเด็ดขาด เลือกขนาดสายไฟในบ้านให้เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้สายไฟที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีตรา มอก. อย่าเห็นแก่ของราคาถูก เพราะอาจส่งผลถึงความปลอดภัยในชีวิตได้ หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องใช้ฟ้า ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณมีอาการติด ๆ ดับ ๆ สายไฟฉีกขาด มีควัน หรือมีกลิ่นไหม้ขณะใช้งาน ต้องงดใช้งานทันที ควรซื้อเครื่องใหม่มาแทน เลือกใช้ปลั๊กแปลง-ปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐาน มอก. และไม่เสียบใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่หลายชิ้นพร้อมกันในหัวปลั๊กอันเดียว

Credit: The Power/ Home Pro
LHM Property Group
☎Tel: 086 352 9639
💻Facebook: LHMPropertyGroup
📥Inbox: http://m.me/LHMPropertyGroup/
🌐Website: http://www.lhm.co.th/