ต้นไม้ปลูกในห้องนอน ไม่แย่งออกซิเจนหายใจ

พืช CAM คายออกซิเจนตอนกลางคืน ปลูกได้ในห้องนอน

ในปัจจุบันคนเราต้องการใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น จึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการนำต้นไม้มาวางตกแต่งภายในบ้านเพื่อสร้างบรรยากาศการอยู่อาศัยที่สดชื่น  แต่เชื่อว่าหลาย ๆ คนมักจะได้ยินเสียงเตือนมาว่า

“ไม่ควรปลูกต้นไม้ไว้ในห้องนอน” สาเหตุ เนื่องมาจาการคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  (CO2)  กล่าวคือในเวลากลางวันพืชจะเปิดปากใบดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาจากการกระบวนการสังเคราะห์แสง แต่ในทางตรงข้ามในเวลากลางคืนปากใบจะหรี่ลง และจะมีการคายก๊าซ COออกมาจากกระบวนการหายใจของพืช

กระบวนการนี้ทำให้เข้าใจว่าในห้องนอนมี COหมุนเวียนอยู่  หากนำต้นไม้วางในห้องนอนเท่ากับไปแย่งอากาศคนหายใจ เป็นการทำลายสุขภาพทางอ้อม

ทำให้มีความไม่สบายใจที่จะปลูกต้นไม้ในห้องนอน ซึ่งเป็นความจริงแต่เป็นชุดความรู้ที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด

จากการศึกษาต้นไม้ในชุดความรู้ใหม่ทำให้ทราบว่าการปลูกต้นไม้ในห้องนั้นทำได้ บางงานวิจัยยังแนะให้ปลูกพืชในห้องนอนเพราะช่วยดูดซับสารพิษอีกด้วย เหตุผลรองรับคือ

แม้ว่าต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ปล่อยก๊าซ CO2  ได้ แต่ก๊าซ COที่ต้นไม้ปล่อยออกมาในกลางคืนนั้นมีปริมาณน้อยมาก ไม่ได้มากจนถึงขั้นไม่เหลือออกซิเจนให้เราหายใจ

นอกจากจะเป็นห้องปิดตายและมีต้นไม้หนาแน่นมากๆ จึงแทบไม่มีผลชัดเจนอะไรต่อร่างกายคนเลย

แต่ถ้าใครยังกังวลเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์จากพืชในช่วงกลางคืน ลองปลูกพืชบางชนิดอยู่ในจำพวก CAM Plant ที่จะเหมาะสำหรับคนรักต้นไม้แต่กลัวหายใจไม่ถนัดกันครับ

CAM Plant คืออะไร

Crassulacean Acid Metabolism (CAM plant) เป็นพืชกลางคืนหรือพืชที่มีลําต้นอวบนํ้าที่จะสงวนรักษานํ้าไว้ใช้ในกระบวนต่าง ๆ มักพบว่าเจริญได้ในที่แห้งแล้ง

ซึ่งในเวลากลางวันสภาพแวดล้อมจะมีความชื้นตํ่าและอุณหภูมิสูง พืชที่เจริญในพื้นที่แห้งแล้งจึงมีการปรับตัวเพื่อลดการสูญเสียนํ้าทางใบ โดยการลดรูปใบให้มีขนาดเล็กลงและปากใบปิดในเวลากลางวัน

ในช่วงกลางคืนที่อุณหภูมิตํ่าและความชื้นสูง ปากใบพืชจะเปิดเพื่อรับก๊าซ CO แล้วตรึงก๊าซเข้ามาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปกรดมาลิกและซิตริกโดยสะสมในเวคิลโอล

กล่าวโดยสรุปคือ พืชกลุ่มนี้จะปิดปากใบในเวลากลางวัน และเปิดปากใบดูดซับก๊าซ COและคายความชื้นกับออกซิเจนในเวลากลางคืน ซึ่งสลับขั้นตอนกับพืชทั่วไป ทั้งนี้ก๊าซ CO

ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช CAM นั้นเกิดปริมาณน้อยมาก จึงทำให้สบายใจที่จะวางในห้องนอนได้

ชนิดพืช CAM Plant ที่ปลูกได้ในห้องนอน

กล้วยไม้หวาย (Dendrobium spp.)

เป็นกล้วยไม้ที่มีหลายสายพันธุ์ ทั้งสีดอกและลวดลายมีหลากหลายและสวยงาม ดูแลง่าย เมื่อดอกบานแล้วจะคงทนอยู่ได้นาน เหมาะสำหรับปลูกลงกระถางประดับภายในบ้าน

หรือปลูกภายนอกอาคารเกาะกับต้นไม้ใหญ่เพื่อประดับสวน นอกจากความสวยแล้ว กล้วยไม้หวายยังมีความพิเศษ คือ รากอากาศจะดูดคาร์บอนไดออกไซด์และคายออกซิเจนในตอนกลางคืน

แต่ในตอนกลางวันจะสลับกัน คือ ดูดออกซิเจน แต่คายคาร์บอนไดออกไซด์ จึงเหมาะที่จะปลูกในห้องนอน และยังมีคุณสมบัติในการดูดสารพิษ ประเภท แอลกอฮอล์ อาซีโตน คลอโรฟอร์ม และฟอร์มัลดิไฮด์ได้

กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิส (Phalaenopsis)

กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิส มีประมาณ 60 ชนิด ชื่อดั้งเดิมมาจากภาษากรีกว่า ฟาไลนา (phalaina) หมายถึง “ผีเสื้อกลางคืน” และคำว่า ออปซิส (opsis) หมายถึง “เหมือน”

ด้วยลักษณะดอกที่เหมือนผีเสื้อกลางคืน กล้วยไม้สกุลนี้จึงถูกเรียกว่า กล้วยไม้ผีเสื้อกลางคืน (Moth orchids) กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสมีความพิเศษคือ

รากอากาศจะดูfคาร์บอนไดออกไซด์และคายออกซิเจนในตอนกลางคืน ส่วนกลางวันสลับกัน คือดูดออกซิเจนแต่คายคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการดูดสารพิษจำพวก

แอลกอฮอล์ อาซีโตน คลอโรฟอร์ม และฟอร์มัลดิไฮด์ได้ดีอีกด้วย

หมายเหตุ : กล้วยไม้ทุกตระกูลจะคายก๊าซออกซิเจนและดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เวลากลางคืน ไม่ว่าจะเป็นหวายหรือฟาเลนออพซิส

กล้วยไม้หวายสามารถดูดไอระเหย สารเคมีพวกแอลกอฮอล์ อซีโทน ฟอร์มัลดีไฮด์ และคลอโรฟอร์มจากอากาศได้ดีเป็นพิเศษ

ลิ้นมังกร (Sansevieria Trifasciata)

ต้นลิ้นมังกรมีลักษณะเป็นกาบ ใบแข็งรูปร่างเหมือนลิ้นงู ต้นสูงประมาณ 2-4 ฟุต ใบกว้างประมาณ 2 นิ้ว ปลูกง่ายสามารถอยู่และเติบโตได้หลายปีโดยไม่ต้องเปลี่ยนกระถาง

ลิ้นมังกรเป็นพืชในกลุ่ม CAM Plant จะคาย O2 และดูด CO2 เวลากลางคืน จึงเหมาะจะนำมาตั้งไว้ในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่น ช่วยฟอกอากาศและเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอาคาร

และมีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษได้ทั้ง FM, TCE และเบนซีน ในระดับสูง

ว่านหางจระเข้ ( Aloe vera)

หนึ่งชนิดพืชอวบน้ำที่พบปลูกทั่วไปในบ้านเรา ว่านหางจระเข้นอกจากมีสรรพคุณเรื่องการลดบวม สมานแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว ยังเป็นพืช CAM

ที่คายออกซิเจนตอนกลางคืน และมีคุณสมบัติในการดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ที่ความเข้มข้นต่ำได้ดี ปลูกเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายในต้นเดียว

พืชกลุ่มพิเศษ เช่น พืชทะเลทราย

พืชในทะเลทราย ต่าง ๆ เช่น พืชวงศ์กุหลาบหิน (Crassulaceae) ต้นคลาสซูล่า (Crassula ovata หรือ Jade Plant) ชื่อไทยคือ ต้นไม้สวรรค์หรือต้นใบเงิน

พืชตระกูลแคคตัส (Cactaceae) หรือ กระบองเพชร  ต้น Tillandsia หรือพืชในตระกูลสับปะรด ซึ่งจัดอยู่ในพืชประเภท CAM Plants เหมือนกับพืชตระกูลแคคตัส คือ

พืชกลุ่มนี้อวบน้ำ เก็บน้ำไว้ได้ดี เนื่องจากนิเวศวิทย์ของพืชกลุ่มนี้จะประสบปัญหากับการขาดน้ำบ่อยๆ พืชจึงมีการปิดปากใบในเวลากลางวัน และเปิดปากใบในเวลากลางคืน เพื่อลดการศูนย์เสียน้ำออกไปกับการคายน้ำ

ต้นคลาสซูล่า (Crassula ovata หรือ Jade Plant)

Tillandsia หรือพืชในตระกูลสับปะรด

แถมให้อีกหนึ่งชนิดพืชคือ เดหลี (Peace Lily) เดหลีไม่ใช่พืชตระกูล CAM เป็นไม้ประดับทรงใบสวย มีขายในแทบทุกร้าน เป็นพืชที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมคือ

ดูดซับสปอร์เชื้อรา ดูดสารพิษได้ทั้ง FM, TCE และเบนซีน ในระดับสูงมาก แถมยังฟอกอากาศได้ดีมากเช่นกัน การฟอกอากาศในที่นี้หมายถึง การที่พืชดูดซับก๊าซ CO2 จากลมหายใจคน และปล่อยออกซิเจนออกมาแทนที่

เห็นไหมครับว่าต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มออกซินเจนในห้องได้มีอยู่จริง นอกจากพืชที่ว่ามานี้ยังมีพืช CAM ต้นชวนชม สับปะรด อากาเว่ และอื่น ๆ ที่นำมาประยุกต์ปลูกเป็นพืชกระถางประดับในห้องได้

แล้วแต่ความชอบของเจ้าของห้อง เอาเข้าจริง ๆ แล้ว การพาเพื่อนมานอนในห้องยังแย่งออกซิเจนและปล่อยก๊าซ CO2 ในปริมาณที่มากกว่าปลูกต้นไม้ในห้องเสียอีก เรื่องที่น่าห่วงในห้องนอน

น่าจะเป็นเรื่องแสง ฝุ่นละออง ความชื้น กับเชื้อรามากกว่า เพราะสิ่งเหล่านี้นี้ก่อให้เกิดผลเสียกับร่างกายมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้ปล่อยออกมา

อย่างไรก็ตามในการปลูกต้นไม้ในห้องมาก ๆ ก็อาจเป็นหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มความชื้นในอากาศได้เช่นกัน ไม่ว่าจะตกแต่งห้องอย่างไรก็ต้องมีความพอดี เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวครับ

Credit:https://www.banidea.com/cam-plants-in-bedroom/

LHM Property Group

☎Tel: 086-3529639

💻Facebook: LHMPropertyGroup

📥Inbox: http://m.me/LHMPropertyGroup/

🌐Website: http://www.lhm.co.th/