พาเที่ยววัดทางสาย ชมพระมหาเจดีย์เก้ายอด ความงดงามบนยอดเขาปักธงชัย ประจวบคีรีขันธ์

สวัสดีครับ..วันนี้ผมจะพาไปเที่ยวกับสถานที่ ที่ผมเห็นจากรูปถ่ายแล้วรู้สึกว่าต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่ง เป็นภาพวัดที่มีพระมหาเจดีย์เก้ายอดตั้งอยู่บนเขาและด้านหลังเป็นชายหาดที่สวยงาม

พอได้มาหาข้อมูลก็พบว่า วัดแห่งนี้มีชื่อว่า วัดทางสาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190 ครับ ก่อนที่จะไปเที่ยวชมความงาม เรามาทำความรู้จักกับวัดทางสายกันก่อนดีกว่าครับ

ที่ตั้งพุทธธรรมสถานอุทยานวัดทางสาย(เขาธงชัย)

ตั้งอยู่ที่ ม.9 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะคล้ายเต่ายื่นลงไปในทะเล อยู่กึ่งกลางระหว่าง 2 อ่าว คือ

อ่าวบ้านกรูดและอ่าวบ้านทางสาย มีความสูงจากน้ำทะเลถึงยอดเขา 110 ฟุต มีถนนขึ้นสู่ยอดเขาโดยสะดวก ระยะทาง 1 กิโลเมตร ห่างจากสถานีรถไฟบ้านกรูด 4 กิโลเมตร ห่างจากถนนเพชรเกษม 12 กิโลเมตร

 

ผมขับรถมาจากหัวหินมาทางถนนเพชรเกษม จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยแล้วขับต่อมาอีกประมาณ 10 กิโลเมตรครับ จะมีป้ายวัดทางสายบอกตลอดทางครับ ไม่หลงแน่นอน

เมื่อขับรถมาถึงวัดทางสาย บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ขับรถขึ้นไปจอดที่ด้านบนได้เลยครับ มีที่จอดกว้างขวางพอสมควร

พระพุทธกิติสิริชัย วัดทางสาย บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หลังจากที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว เราก็จะมาเจอกับพระพุทธกิติสิริชัย สีทององค์ใหญ่ ก่อนครับ โดยพระองค์นี้มีความเป็นมาดังนี้

ในวโรกาศมหามงคลสมัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชมมพรรษา 60 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พระพุทธศักราช 2535

วัดทางสาย คณะสงฆ์และประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุกหมู่เหล่า ต่างปลื้มปิติปราโมทย์สุดจะพรรณา ด้วยความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

ได้มีจิตสมานฉันท์ร่วมใจกันสร้าง พระพุทธรูปปูนปั้น ปิดทอง แบบศิลปะคันธาระ ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 10 เมตร สูง 13.82 เมตร ฐานสูง4.18 เมตร

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระนามว่า “พระพุทธกิติสิริชัย”

 และทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระพุทธกิติสิริชัย

วันพฤหัสบดี แรมเจ็ดค่ำ เดือนหก ปีชวด ตรงกับวันที่ 6 มิถุนายน พระพุทธศักราช 2539 เวลา 9 นาฬิกา 59 นาที

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ หรือ พระมหาเจดีย์เก้ายอด ประวัติ

ในวโรกาศมหามงคลดิถี 5 พฤษภาคม พระพุทธศักราช 2539 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ได้ทรงเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 50 ปี นับเป็นพระมหากษัตริยาธิราช อันยินนานยิ่งกว่าพระมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ ที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารและในโลกปัจจุบัน

คณะสงฆ์วัดทางสาย คณะกรรมการเทิดพระเกียรติ์ ประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกันสร้างพระเจดีย์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ เพิ่อประดิษฐานในพระเจดีย์ และทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อม พระราชทานนามพระเจดีย์ว่า

“พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ”

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ หรือ พระมหาเจดีย์เก้ายอด เป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยกรุงรัตนโกสินทร์ ประจำรัชสมัยรัชกาลที่ 9

คณะกรรมการการก่องสร้างมีนายสวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยหม่อมราชวงศิมิตรารุณ

เกษมศรี สถาปนิกประจำราชสำนักและศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลด้านสถาปัตยกรรมไทย

โดยรวมเอาพระเจดีย์ พระสถูป อุโบสถ วิหารคด ระเบียง มารวมอยู่ในอาคารเดียวกันรูปลักษณ์เป็นอาคารชุดหลังเดียวขนาดใหญ่ในเนื้อที่กว่า 3 ไร่ ฐานอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

กว้างด้านละ 50 เมตร สูง 50 เมตร จึงมีความหมายการครองราชครบ 50 ปี มีเจดีย์องใหญ่รูปทรงกลมเป็นองค์ประธาน มีเจดีย์ขนาดย่อมล้อมรอบ 8 องค์เป็นหมู่เจดีย์ 9 องค์ หมายถึงประจำรัชกาลที่ 9

ภายในองค์พระมหาธาตุเจดีย์ ประกอบด้วยชั้นต่างๆ 5 ชั้น

ชั้นที่ 1 ชั้นใต้พื้นดินเป็นที่เก็บน้ำฝนขนาดใหญ่

ชั้นที่ 2 เป็นโถงอเนกประสงค์และสำนักงานมูลนิธิ เพื่อพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

ชั้นที่ 3 เป็นวิหาร บริเวณใจกลางเป็นแท่นประดิษฐาน พระพุทธรูปปางอิริยาบถสี่ จำนวน 4 องค์

ชั้นที่ 4 เป็นอุโบสถ ซึ่งประดิษฐานพระประธาน มีชื่อว่า”พระพุทธลีลากาญจนวบพิตร”

ชั้นที่ 5 บุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

Credit:http://me-story.com/secret-space/

LHM Property Group

☎Tel: 086-3529639

💻Facebook: LHMPropertyGroup

📥Inbox: http://m.me/LHMPropertyGroup/

🌐Website: http://www.lhm.co.th/