วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา พนักงานด้านงานบริการของ แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป เข้าอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ณ. โรงแรม ริเวอร์แคว จังหวัด กาญจนบุรี
เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อที่จะสามารถดูแลและต้อนรับลูกค้าทุกท่าน ด้วยมาตรฐานการบริการที่ดีที่สุด
#lhmknowledge #แอลเอชเอ็มพร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ป #lhmpropertygroup#บ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ #พฤกษากาญจน์ #บ้านชีวา #ลาวัลเล่