fbpx

LHM Knowledge: แต่งบ้านเสริมบารมีคนราศีเมถุน (วันที่ 16 มิถุนายน – 15 กรกฏาคม)
ชาวราศีเมถุนนั้นเป็นคนธาตุลม มักชอบการเปลี่ยนแปลงและไม่ค่อยจะอยู่นิ่ง ชาวราศีเมถุนเป็นคนเบื่อง่ายชอบอะไรที่รวดเร็ว การเจรจาต่อรองเป็นเยี่ยม สีที่เด่นสำหรับราศีเมถุน คือสีธาตุน้ำที่เกื้อหนุนกับลม เช่น สีฟ้าอ่อน สีชมพูอ่อน สีเบาๆหวานๆ เฟอร์นิเจอร์นั้นควรจะใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะเป็นหวายซึ่งเหมาะกับธาตุลม หรือเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีไม้เป็นแกนกลางก็ได้ต้นไม้มงคลของชาวราศีเมถุนนั้นคือต้น กุหลาบ โป๊ยเซียน ทับทิม เป็นต้น และอาจจะปลูกต้นเข็มไปทางทิศเหนือเพื่อสกัดพลังที่ชั่วร้ายให้เบาบางลม
#แอลเอชเอ็มพร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ป #lhmpropertygroup #lhmknowledge #แต่งบ้านสไตล์ชาวราศีเมถุน

Cresta Social Messenger