LHM Knowledge: “ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเมื่อไม่มีใครอยู่” วันหยุดยาวนี้ถ้าจะไปพักผ่อนและไม่อยู่บ้านนานๆเราควรจะทำอย่างไร
1. ปิดระบบไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น: ควรปิดสวิตซ์ไฟและดึกปลั้กออกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีการใช้งานในช่วงที่เราไม่อยู่เช่น ทีวี, DVD เป็นต้น
2. เปิดไฟหลอกว่ามีคนอยู่บ้าน: การเปิดไฟสว่างไว้นอกบ้านเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยหลอกให้โจรคิดว่าที่บ้านยังมีคนอยู่ เดี๋ยวนี้มีหลอดไฟกันขโมยที่สามารถเปิด- ปิดเองได้อัตโนมัติ เพราะหลอดไฟนี้สามารถติดได้เองในเวลากลางคืนและจะดับเองในเวลาที่มีแสงอาทิตย์
3. ปิดวาล์วน้ำ- ปั้มน้ำ: เพื่อป้องกันเมื่อเกิดท่อแตกหรือรั่วซึมเมื่อเราไม่อยู่บ้าน
4. ล๊อคประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย: สำรวจบานประตูหน้าต่างทุกบ้านว่าคุณได้ปิดล๊อคเรียบร้อยแม้แต่บ้านหน้าต่างห้องน้ำเล็กๆที่ใช้สำหรับระบายอากาศ
5. ติดตั้งเครื่องรดน้ำต้นไม้: ต้นไม้รอบบ้านยังต้องการน้ำเมื่อเราไม่อยู่ ดังนั้นการติดตั้งเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณจะไม่อยู่หลายๆวัน
6. หาบ้านให้สัตว์เลี้ยงชั่วคราว: บางคนอาจไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงร่วมเดินทางไปด้วย ดังนั้นควรหาที่รับฝากสัตว์เลี้ยง ซึ่งปัจจุบันมีสถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยงให้บริการมากมาย
7. เก็บกวาดนอกบ้านให้เรียบร้อย: ก่อนเดินทางควรเก็บกวาดรอบบ้านให้เรียบร้อยอย่าปล่อยให้ใบไม้ร่วง หญ้าขึ้นสูง เหมือนไม่มีคนดูแล เพราะนี่ก็เป็นอีกจุดสังเกตุหนึ่งที่ทำให้มิจฉาชีพเข้ามาขโมยของในบ้านได้
8. เก็บสำเนาบัตรประชาชนแม่บ้าน คนสวน คนขับรถ: เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่รู้ทางเข้า- ออกของบ้านคุณดีที่สุด รวมถึงรู้เวลาที่เจ้าของบ้านจะอยู่หรือไม่อยู่บ้านอีกด้วย
9. ติดตั้งอุปกรณ์ช่วย: สำหรับบางคนที่มักไม่ค่อยอยู่บ้านควรติดตั้งสัญญาณกันขโมยหรือกล้อง CCTV เอาไว้บริเวณโดยรอบบ้าน
10. ฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านหรือตำรวจ: ขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านในระแวกใกล้เคียงกันเพื่อเป็นหูเป็นตาเมื่อเราไม่อยู่บ้านหรืออาจเข้าร่วมโครงการ “ฝากบ้านไว้กับตำรวจ” ก็ได้
#แอลเอชเอ็มพร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ป #lhmpropertygroup #lhmknowledge#ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเมื่อไม่มีใครอยู่