เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 แอล เอช เอ็ม พร๊อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป ได้ฤกษ์งามยามดีทำพิธีไหว้ฟ้าดิน เปิดโครงการใหม่
ลาวัลเล่ วิลเลจ ทาวน์ โดยได้รับเกียรติ จากคุณสมเกียรติ พงษ์วิทยภานุ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะกรรมการผู้จัดการ
พนักงาน ร่วมกันทำพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง และเปิดขาย เร็วๆ นี้