เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 แอล เอช เอ็ม พร๊อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป ได้ฤกษ์งามยามดีทำพิธีไหว้ฟ้าดิน เปิดโครงการใหม่
พฤกษากาญจน์ ริเวอร์ทาวน์ โดยได้รับเกียรติ จากคุณสมเกียรติ พงษ์วิทยภานุ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะกรรมการบริหารและ
พนักงาน ร่วมกันทำพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง และเปิดขาย ในเร็วๆ นี้