โครงการหมู่บ้าน พฤกษากาญจน์ , บ้านชีวา ราชบุรี และลาวัลเล่ หัวหิน โดยแอลเอชเอ็มพร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ป ได้เข้าร่วมงาน พระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ได้สนับสนุน น้ำดื่ม , ผ้าเย็น และอาหารว่าง สำหรับ ประชาชน ที่เข้าร่วมงาน พระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณ สวนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ จังหวัดกาญจนบุรี ,

วัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี , และวัดห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์