LHM Property Group

หน้าฝนปีนี้มาเยือนแล้ว หลาย ๆ คนคงเริ่มกังวลกับปัญหาน้ำท่วม ข้าวของเสียหาย แมลงรบกวน ⚡ไฟฟ้ารั่ว

1. ตรวจสอบหลังคา รางน้ำฝน และท่อระบายน้ำ

 • ตรวจสอบสภาพหลังคาว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่
 • ทำความสะอาดรางน้ำฝน เผื่อมีเศษใบไม้ กิ่งไม้ อุดตัน
 • ล้างท่อระบายน้ำทั้งในบ้านและนอกบ้าน เผื่อมีสิ่งสกปรกอุดตัน

2. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

 • ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าก่อนใช้งานทุกครั้งในพื้นที่เปียกน้ำ
 • ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน
 • ตรวจสอบสภาพสายไฟว่ามีรอยแตกหรือเปลือยหรือไม่
 • ติดตั้งเบรกเกอร์กันไฟรั่ว

3. เก็บของมีค่าให้พ้นน้ำ

 • ย้ายเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ไฟฟ้า และของมีค่า ขึ้นที่สูง
 • เก็บเอกสารสำคัญ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ไว้ในถุงพลาสติกกันน้ำ
 • เตรียมกระเป๋าฉุกเฉิน ไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน

4. ป้องกันยุง แมลง และสัตว์มีพิษ

 • ทำความสะอาดบ้าน เก็บกวาดเศษใบไม้ เศษขยะ
 • ทาครีมกันยุง หรือใช้ยากันยุง
 • ติดตั้งมุ้งลวด
 • ระวังสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง

5. เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน

 • ไฟฉาย
 • ถ่านไฟฉาย
 • วิทยุ
 • ยาประจำตัว
 • น้ำดื่ม
 • อาหารแห้ง
 • ผ้าห่ม

6. ดูแลสวนและพื้นที่รอบบ้าน

 • ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ให้พ้นตัวบ้าน
 • เก็บกวาดเศษใบไม้ เศษขยะ
 • ทำความสะอาดรางน้ำฝน
 • ตรวจสอบสภาพรั้วบ้าน

7. ติดตามข่าวสารสภาพอากาศ

 • ติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
 • เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน