LHM Property Group

จะดีกว่าไหมถ้าบ้านของคุณอยู่ในสังคมที่ปลอดภัยที่สุด

จะดีกว่าไหมถ้าบ้านของคุณอยู่ในสังคมที่ปลอดภัยที่สุด

ความปลอดภัยต้องมาก่อน จะดีกว่าไหมถ้าบ้านของคุณอยู่ในสังคมที่ปลอดภัยที่สุด

โครงการบ้านพฤกษากาญจน์ Winchester บ้านที่มุ้งเน้นความปลอดภัยของสังคมภายในโครงการ ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

1. ทางเข้า-ออกโครงการทางเดียว

2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24ชม.

3. รั้วสูงรอบโครงการ

4. ระบบ CCTV รอบโครงการ

5. ไฟแสงสว่างรอบโครงการ

6. ไม้กั้นทางเข้า-ออกโครงการ

7. ที่ชะลอความเร็วรถ