บริษัท แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป


12/1,13/1 ม.5 ถ.แสงชูโต
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
☎Tel: 086 327 9402 (สำนักงานใหญ่)
(8.00 am – 5.00 pm)
Facebook Inbox: http://m.me/LHMPropertyGroup/