LHM Property Group

ผอ. ร.พ. สินแพทย์ กาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการบ้าน พฤกษากาญจน์ วินเชสเตอร์ และ พฤกษากาญจน์ วิลเลจทาวน์

LHM Property Group รู้สึกซาบซึ้งใจอย่างสุดซึ้ง
ขอขอบพระคุณ นพ.กิตติ อินทราสุขพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ที่ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมโครงการพฤกษากาญจน์ วินเชสเตอร์ และพฤกษากาญจน์ วิลเลจทาวน์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 การเยี่ยมชมครั้งนี้ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมงานของเราเป็นอย่างมาก
ทางทีมงาน LHM Property Group มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสร้างชุมชนที่ยั่งยืน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสร่วมมือกับโรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี ในการพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนต่อไป
เราขอขอบคุณอีกครั้ง สำหรับการเยี่ยมชมและการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี
ด้วยความเคารพอย่างสูง