ประวัติด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ แอล.เอช.เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป

แอล.เอช.เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป อยู่ภายใต้การบริหารงานของ บริษัทในเครือโล้วเฮงหมง ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงในธุรกิจหลากหลายทั้งในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี หัวหิน อาทิ เช่น กลุ่มธุรกิจด้านยานยนต์ กลุ่มธุรกิจด้านการเงิน กลุ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมและ ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นได้เริ่มต้นในปี 2533 โดยปรากฎผลงานในด้านอสังหาริมทรัพย์จนปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
ปี 2564 โครงการหมู่บ้าน พฤกษากาญจน์ เรสซิเด้นซ์ จำนวน 65 ยูนิต
โครงการหมู่บ้าน ชีวาโฮม จำนวน 96 ยูนิต
โครงการหมู่บ้าน ลาวัลเล่ วิลเลจทาวน์ 2 จำนวน 162 ยูนิต
ปี 2563 โครงการหมู่บ้าน ชีวาเรสซิเด้นซ์ จำนวน 106 ยูนิต
โครงการหมู่บ้าน พฤกษากาญจน์ วิลเลจทาวน์ จำนวน 127 ยูนิต
ปี 2562 โครงการหมู่บ้าน พฤกษากาญจน์ 12 จำนวน 195 ยูนิต
ปี 2561 โครงการหมู่บ้าน ลาวัลเล่ เลอ วาน่า จำนวน 99 ยูนิต
โครงการหมู่บ้าน ชีวาทาวน์ จำนวน 182 ยูนิต
ปี 2560 โครงการหมู่บ้าน ชีวา 3 จำนวน 104 ยูนิต
โครงการหมู่บ้าน พฤกษากาญจน์ ริเวอร์ทาวน์ จำนวน 185 ยูนิต
โครงการหมู่บ้าน ลาวัลเล่ วิลเลจ ทาวน์ จำนวน 174 ยูนิต
ปี 2559 โครงการหมู่บ้าน พฤกษากาญจน์ ทาวน์ 2 จำนวน 80 ยูนิต
ปี 2558 โครงการหมู่บ้าน ลาวัลเล่ ทาวน์ 3 จำนวน 115 ยูนิต
ปี 2557 โครงการหมู่บ้าน ลาวัลเล่ เดอะวินเทจ หัวหิน จำนวน 198 ยูนิต
โครงการหมู่บ้าน พฤกษากาญจน์ 11 เดอะวินเทจ จำนวน 185 ยูนิต
โครงการหมู่บ้าน พฤกษากาญจน์ เดอะริเวอร์ พาส จำนวน 50 ยูนิต
โครงการหมู่บ้าน ลาวัลเล่ ทาวน์ 2 จำนวน 97 ยูนิต
ปี 2556 โครงการหมู่บ้าน พฤกษากาญจน์ ทาวน์ จำนวน 243 ยูนิต
โครงการหมู่บ้าน ลาวัลเล่ ทาวน์ จำนวน 132 ยูนิต
ปี 2555 โครงการหมู่บ้าน ลาวัลเล่ วิลล์ จำนวน 190 ยูนิต
โครงการหมู่บ้าน พฤกษากาญจน์ 10 จำนวน 90 ยูนิต
โครงการหมู่บ้าน ชีวา 2 จำนวน 145 ยูนิต
ปี 2554 โครงการหมู่บ้าน ชีวา จำนวน 151 ยูนิต
โครงการหมู่บ้าน พฤกษากาญจน์ 9 จำนวน 144 ยูนิต
ปี 2553 โครงการหมู่บ้าน ลาวัลเล่ ไลท์ จำนวน 97 ยูนิต
โครงการอาคารชุดเดอะซีเครซ หัวหิน จำนวน 272 ยูนิต
ปี 2551 โครงการหมู่บ้าน พฤกษากาญจน์ 8 จำนวน 151 ยูนิต
โครงการอาคารชุดเดอะบรีซ หัวหิน จำนวน 158 ยูนิต
ปี 2549 โครงการหมู่บ้าน ลาวัลเล่ หัวหิน จำนวน 162 ยูนิต
ปี 2548 โครงการหมู่บ้าน พฤกษากาญจน์ 7 จำนวน 299 ยูนิต
ปี 2547 โครงการหมู่บ้าน พฤกษากาญจน์ 5 จำนวน 298 ยูนิต
ปี 2540 โครงการหมู่บ้าน พฤกษากาญจน์ 3
โครงการหมู่บ้าน พฤกษากาญจน์ 4 จำนวน 648 ยูนิต
ปี 2537 โครงการหมู่บ้านพฤกษากาญจน์ 2 จำนวน 427 ยูนิต
ปี 2535 โครงการหมู่บ้าน พฤกษากาญจน์ 1 จำนวน 225 ยูนิต
ปี 2533 โครงการหมู่บ้าน ท่าเรือวิลล่า 1-3 จำนวน 200 ยูนิต