LHM Property Group

ประวัติด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ แอล.เอช.เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป

ปี 2566




โครงการหมู่บ้าน ชีวา โฮมออฟฟิศ

โครงการหมู่บ้าน ชีวา วิลเลจ ทาวน์

โครงการหมู่บ้าน พฤกษากาญจน์ ริเวอร์ พาส2

จำนวน 26 ยูนิต

จำนวน 188 ยูนิต

จำนวน 131 ยูนิต